Információ

 

Add a Facebook-hoz

Kategóriák

Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Naptár

2021. Február
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Házhozszállítás

www.klimaman.hu

https://www.klimaman.hu

UNIVERZÁLIS ÉS ÜVEG TISZTÍTÓK


Sorrend:

-25%
ECETES TISZTÍTÓ ONE (1 L)
1 lit Flakon 
1 468 Ft
Akció: 1 108 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
ECO CLEAN ALKOHOLREINIGER (10 L) - ALKOHOLOS TISZTÍTÓ
10 lit Kanna

VEVŐCSOPORT
HOTELEK, VENDÉGLÁTÁS, ÉPÜLETHIGIÉNIA , IPAR TERMELÉS, MEZŐGAZDASÁG , SZEMÉLYAUTÓ GYÁRTÁS JAVÍTÁS ÜZEMELTETÉS , ÜZEMANYAG TÖLTŐÁLLOMÁS HÁLÓZATOK


Kereskedelmi megnevezés: Eco-Clean Alkoholreiniger
(folytatás az 1. oldalról)
48.1.20
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64-17-5
Reg.nr.: 01-2119457610-43
Etanol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
5-15%
CAS: 68891-38-3
Reg.nr.: 01-2119488639-16
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates,sodium salts
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412
1-5%
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
illatszerek, anionos felületaktív anyagok <5%
tartósítószereket (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), LIMONENE
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Forma: Folyékony
Szín: zöld
· Szag: jellegzetes
· pH-érték 20 °C-nál: 10,2
· Állapotváltozás
Olvadáspont/fagyáspont: -4 °C
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva
· Lobbanáspont: 48 °C

 
15 522 Ft
Akció: 11 718 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
ECO CLEAN BIO-GLASREINIGER (1 L) - BIO-ÜVEGTISZTÍTÓ
1 lit Flakon
VEVŐCSOPORT
HOTELEK, VENDÉGLÁTÁS, ÉPÜLETHIGIÉNIA , IPAR TERMELÉS, MEZŐGAZDASÁG , SZEMÉLYAUTÓ GYÁRTÁS JAVÍTÁS ÜZEMELTETÉS , ÜZEMANYAG TÖLTŐÁLLOMÁS HÁLÓZATOK
Gyorsan és csíkmentesen tisztít 1 l-es és 10 l-es kiszerelésben.

Leírás: Keverék: az alábbi anyagokból áll.
Veszélyes alkotórészek:
67-63-0 Propán-2-ol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
5 - 15%
111-76-2 2-Butoxietanol
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319
1 - 5%
5989-27-5 d-Limonene
Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1, H317
< 0,02%
648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
anionos felületaktív anyagok, illatszerek < 5%
Általános adatok
Külső jellemzők:
Forma: Folyékony
Szín: zöld
Szag: jellegzetes
pH-érték 20 °C-nál: ca. 4
Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: ca. -2 °C
Forráspont/forrási tartomány: ca. 80 °C
Lobbanáspont: nincs meghatározva
Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.
Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
Robbanási határok:
Alsó: (2-Propanol) 2 Vol %
Felső: (2-Propanol) 12 Vol %
Gőznyomás 20 °C-nál: (2-Propanol) 48 hPa
Sűrűség 20 °C-nál: 0,97 g/cm3
Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz: Teljes mértékben keverhető.
Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 10-20 %

 
1 164 Ft
Akció: 879 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
ECO CLEAN BIO-GLASREINIGER (10 L) - BIO-ÜVEGTISZTÍTÓ
10 lit Kanna3
VEVŐCSOPORT
HOTELEK, VENDÉGLÁTÁS, ÉPÜLETHIGIÉNIA , IPAR TERMELÉS, MEZŐGAZDASÁG , SZEMÉLYAUTÓ GYÁRTÁS JAVÍTÁS ÜZEMELTETÉS , ÜZEMANYAG TÖLTŐÁLLOMÁS HÁLÓZATOK
Gyorsan és csíkmentesen tisztít

Veszélyes alkotórészek:
67-63-0 Propán-2-ol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
5 - 15%
111-76-2 2-Butoxietanol
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319
1 - 5%
5989-27-5 d-Limonene
Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1, H317
< 0,02%
648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
anionos felületaktív anyagok, illatszerek < 5%
Általános adatok
Külső jellemzők:
Forma: Folyékony
Szín: zöld
Szag: jellegzetes
pH-érték 20 °C-nál: ca. 4
Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: ca. -2 °C
Forráspont/forrási tartomány: ca. 80 °C
Lobbanáspont: nincs meghatározva
Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.
Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
Robbanási határok:
Alsó: (2-Propanol) 2 Vol %
Felső: (2-Propanol) 12 Vol %
Gőznyomás 20 °C-nál: (2-Propanol) 48 hPa
Sűrűség 20 °C-nál: 0,97 g/cm3
Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz: Teljes mértékben keverhető.
Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 10-20 % 
9 097 Ft
Akció: 6 868 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
ECO CLEAN WISCHPFLEGE (10 L) - ILLATOSÍTOTT FELMOSÓSZER
10 lit Kanna
ECO CLEAN Wischpflege (10 l) - Illatosított felmosószer
Semleges, illatos felmosó époló emulziós polimerbázisú csúszásmentes polírozható védőréteget képez, Foszfát-, FCKW-, formaldehid- & oldószermentes


 
20 228 Ft
Akció: 15 271 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
GLASKLAR (10 L) ÜVEGTISZTÍTÓ
10 lit Kanna

Gyengén lúgos folyadék a szalmiákszesz & alkohol tisztító erejével minden sima felülethez. Nem szükséges vízzel utánöblíteni!
Veszélyes alkotórészek:
CAS: 67-63-0
Reg.nr.: 01-2119457558-25
Propán-2-ol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
< 19%
CAS: 111-76-2
Reg.nr.: 01-2119475108-36
2-Butoxietanol
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319
< 5%
CAS: 1336-21-6 Ammóniaoldat C>25%
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; STOT SE 3, H335
<1%
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
tartósítószereket (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)
· Külső jellemzők:
Forma: Folyékony
Szín: kék
· Szag: ammoniákszerű
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.
· pH-érték 20 °C-nál: 11
· Állapotváltozás
Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározható
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva
· Lobbanáspont: 43 °C
· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): Nem alkalmazható
· Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva.
· Öngyulladási hőmérséklet: Az anyag magától nem gyullad.
· Robbanásveszélyesség: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

 
13 449 Ft
Akció: 10 153 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
T-CLEAN ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ VÍZKŐOLDÓVAL (5L)
5 lit Kanna
Hagyományos vízkőoldó.

 
1 821 Ft
Akció: 1 375 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
  AEROCLEAN AIRFRESH - SZAGKÖZÖMBÖSÍTŐ ILLATOSÍTÓ (500 ML)
500 ml pumpás szóróflakon

Semlegesíti a kellemetlen szagokat, tartós, kellemes friss illatot biztosít. Textilre, bőrre, műanyagra közvetlen permetezhető. A légiközlekedés számára lett fejlesztve. Lufthansa, Airbus Boeing jóváhagyással.


 
2 578 Ft
Akció: 1 946 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28
-25%
  AEROCLEAN IC 260 - ANTISZTATIKUS MŰANYAG, ÜVEG FELÜLETTISZTÍTÓ (500 ML)
500 ml pumpás szóróflakon

Alkoholmentes antisztatikus felülettisztító műanyag, makrolon, plexi, akril, üveg, bútorlap felületek tisztítására. Csíkmentesen távolítja el az olajos zsíros szennyeződéseket, ujjnyomokat.
A légiközlekedés számára lett fejlesztve. Lufthansa, Airbus Boeing jóváhagyással. 
1 726 Ft
Akció: 1 303 Ft
Kezdete: 2020.09.09
Vége: 2021.02.28

Sorrend:

Webáruház készítés